ԱՐԽԻՎ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2011
ԴԻՄՈՐԴ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2010
ԴԻՄՈՐԴ 2012
ԴԻՄՈՐԴ 2013
ԴԻՄՈՐԴ 2008
ԴԻՄՈՐԴ 2014
ԴԻՄՈՐԴ 2015
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ԴԻՄՈՐԴ 2007
Արդյունքներ
Գանգատարկում
Բացակայություններ
Քննատախտակ
  Դիմում-հայտեր
Ուղեցույց
Անցողիկ միավորներ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
ՆԱԽԱԳԾԵՐ

 
  Տեղեկատվություն        Միջազգային կապեր        Հետադարձ կապ       Home page EDU WEB MAIL 
 
   Դիմում-հայտեր

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԵՐԻ 2006-2007թթ. ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ`ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ

    18.07.2007
  2006-2007.pdf   
ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

    17.07.2007
  DS_marz_verj.pdf   
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ /ՊԵՏՊԱՏՎԵՐ/ 1-ԻՆ ՀԱՅՏՈՎ

    17.07.2007
  DS_PP1_verj.pdf   
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅՏԵՐԻ /ԱՆՎՃԱՐ/

    17.07.2007
  DS_PP_verj.pdf   
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅՏԵՐԻ /ՎՃԱՐՈՎԻ/

    17.07.2007
  DS_V4_verj.pdf   
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ /ՊԵՏՊԱՏՎԵՐ/ 1-ԻՆ ՀԱՅՏՈՎ

    12.07.2007
  DS_071207.pdf   
ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ` ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

    09.07.2007
  Dimord_Marz.pdf   
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ /ՊԵՏՊԱՏՎԵՐ/ 1-ԻՆ ՀԱՅՏՈՎ

    09.07.2007
  Dimord_Sharg.pdf   
 
  Կրթություն    
  Գիտություն    
  Առաջարկություններ    
  Ծրագրեր    
  Բոլոնիայի գործընթաց    
  Գրանցվել նորություններին