ԱՐԽԻՎ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2011
ԴԻՄՈՐԴ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2010
ԴԻՄՈՐԴ 2012
ԴԻՄՈՐԴ 2013
ԴԻՄՈՐԴ 2008
ԴԻՄՈՐԴ 2014
ԴԻՄՈՐԴ 2015
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ԴԻՄՈՐԴ 2007
Արդյունքներ
Գանգատարկում
  Բացակայություններ
Քննատախտակ
Դիմում-հայտեր
Ուղեցույց
Անցողիկ միավորներ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
ՆԱԽԱԳԾԵՐ

 
  Տեղեկատվություն        Միջազգային կապեր        Հետադարձ կապ       Home page EDU WEB MAIL 
 
   Բացակայություններ

ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ (20-10.08.07)

    12.08.2007
  Bacaka_10-08.pdf   
ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ (20-09.08.07)

    10.08.2007
  Bacaka_09-08.pdf   
ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ (20-07.08.07)

    08.08.2007
  Bacaka_07-08.pdf   
ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ (20-03.07.07)

    04.08.2007
  Bacaka_03-08.pdf   

 
  Կրթություն    
  Գիտություն    
  Առաջարկություններ    
  Ծրագրեր    
  Բոլոնիայի գործընթաց    
  Գրանցվել նորություններին