ԱՐԽԻՎ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2011
ԴԻՄՈՐԴ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2010
ԴԻՄՈՐԴ 2012
ԴԻՄՈՐԴ 2013
ԴԻՄՈՐԴ 2008
ԴԻՄՈՐԴ 2014
ԴԻՄՈՐԴ 2015
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ԴԻՄՈՐԴ 2007
Արդյունքներ
Գանգատարկում
Բացակայություններ
Քննատախտակ
Դիմում-հայտեր
Ուղեցույց
  Անցողիկ միավորներ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
ՆԱԽԱԳԾԵՐ

 
  Տեղեկատվություն        Միջազգային կապեր        Հետադարձ կապ       Home page EDU WEB MAIL 
 
   Անցողիկ միավորներ

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ (2007 թվական)
  Ancoxik2007.pdf   
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ (2006 թվական)
  582arm-ancoxik.pdf   
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ (2005 թվական)
  addmission_2005.pdf   
 
  Կրթություն    
  Գիտություն    
  Առաջարկություններ    
  Ծրագրեր    
  Բոլոնիայի գործընթաց    
  Գրանցվել նորություններին