ԱՐԽԻՎ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2011
ԴԻՄՈՐԴ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2010
ԴԻՄՈՐԴ 2012
ԴԻՄՈՐԴ 2013
ԴԻՄՈՐԴ 2008
  Արդյունքներ
Բացակայություններ
Գանգատարկում
Քննատախտակ
Դիմում-հայտեր
Ուղեցույց
Անցողիկ միավորներ
ԴԻՄՈՐԴ 2014
ԴԻՄՈՐԴ 2015
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ԴԻՄՈՐԴ 2007
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
ՆԱԽԱԳԾԵՐ

 
  Տեղեկատվություն        Միջազգային կապեր        Հետադարձ կապ       Home page EDU WEB MAIL 
 
   Արդյունքներ

ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՐԶԵՐԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԹԻՎԸ

    12.08.2008
  Microsoft_PowerPoint_-_2713arm...pdf   
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՊԱԿՏԵՐ 2007-2008

    12.08.2008
  Microsoft_PowerPoint_-_2706arm...pdf   
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱԾՆԵՐԻ, ԲԱՐՁՐ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՊԱԿՏԵՐ 2007-2008

    12.08.2008
  Microsoft_Word_-_hamematakan.d...pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-04-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ

    05.08.2008
  Gnahatakaner_tokos_20-04.pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-04-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    05.08.2008
  Gnahatakaner_20-04.pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-04-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ՏԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    05.08.2008
  Gnahatakaner_not_round_20-04.p...pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-03-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ

    04.08.2008
  Gnahatkan_tokos_20-03.pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-03-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    04.08.2008
  Gnahatakan_20-03.pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-03-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ՏԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    04.08.2008
  Gnahatakan_not_round_20-03.pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-01-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ

    02.08.2008
  Gnahatakan_tokos_20-01.pdf   

 
  Կրթություն    
  Գիտություն    
  Առաջարկություններ    
  Ծրագրեր    
  Բոլոնիայի գործընթաց    
  Գրանցվել նորություններին