ԱՐԽԻՎ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2009
  Ընթացակարգ
Ուղեցույց
Տեստերի տարբերակներ
Պատասխաններ
Արդյունքներ
ԴԻՄՈՐԴ 2011
ԴԻՄՈՐԴ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2010
ԴԻՄՈՐԴ 2012
ԴԻՄՈՐԴ 2013
ԴԻՄՈՐԴ 2008
ԴԻՄՈՐԴ 2014
ԴԻՄՈՐԴ 2015
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ԴԻՄՈՐԴ 2007
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
ՆԱԽԱԳԾԵՐ

 
  Տեղեկատվություն        Միջազգային կապեր        Հետադարձ կապ       Home page EDU WEB MAIL 
 
   Ընթացակարգ

2009Թ. ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
  miasnakan_qnnutyunner_2009.pdf         
2009Թ. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
  avartakan_entacakarg2009.pdf         
ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ (ԼՐԻՎ) ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
  entacik_gnahatman_entacakarg.p...pdf         
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
  qnnutyuan_orer.pdf         
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎՆ` ԸՍՏ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ
  3272arm-dimordneri_tiv.xls         
ՔՆՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎՆ` ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ
  3280arm-kentron.xls         

«ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ», «ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ», «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ», «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ», «ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ», «ՔԻՄԻԱ», «ՖԻԶԻԿԱ», «ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ», «ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻՑ 2008-2009 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 2009 Թ. ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԸ

          

«ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ», «ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ», «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ», «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ», «ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ», «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ», «ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ», «ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ», «ՔԻՄԻԱ», «ՖԻԶԻԿԱ» ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻՑ 2009Թ. ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԸ

          
 
  Կրթություն    
  Գիտություն    
  Առաջարկություններ    
  Ծրագրեր    
  Բոլոնիայի գործընթաց    
  Գրանցվել նորություններին