ԱՐԽԻՎ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2011
ԴԻՄՈՐԴ 2009
  Արդյունքներ
Անցողիկ միավորներ
Քննատախտակ
Դիմում-հայտեր
Ուղեցույց
ԴԻՄՈՐԴ 2010
ԴԻՄՈՐԴ 2012
ԴԻՄՈՐԴ 2013
ԴԻՄՈՐԴ 2008
ԴԻՄՈՐԴ 2014
ԴԻՄՈՐԴ 2015
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ԴԻՄՈՐԴ 2007
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
ՆԱԽԱԳԾԵՐ

 
  Տեղեկատվություն        Միջազգային կապեր        Հետադարձ կապ       Home page EDU WEB MAIL 
 
   Արդյունքներ

ՀՈՒԼԻՍԻ 15-26-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ

    27.07.2009
  26.07.2009.pdf         
ՀՈՒԼԻՍԻ 15-25-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ

    27.07.2009
  25.07.2009.pdf         
ՀՈՒԼԻՍԻ 15-23-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ

    24.07.2009
  23.07.2009.pdf         
ՀՈՒԼԻՍԻ 15-22-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ

    23.07.2009
  22-07-2009.pdf         
ՀՈՒԼԻՍԻ 15-22-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ

    23.07.2009
  22-07-2009.pdf         
ՀՈՒԼԻՍԻ 15-22-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ

    23.07.2009
  22-07-2009.pdf         
ՀՈՒԼԻՍԻ 15-22-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ

    23.07.2009
  22-07-2009.pdf         

 
  Կրթություն    
  Գիտություն    
  Առաջարկություններ    
  Ծրագրեր    
  Բոլոնիայի գործընթաց    
  Գրանցվել նորություններին