ԱՐԽԻՎ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2011
ԴԻՄՈՐԴ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2010
ԴԻՄՈՐԴ 2012
ԴԻՄՈՐԴ 2013
ԴԻՄՈՐԴ 2008
ԴԻՄՈՐԴ 2014
ԴԻՄՈՐԴ 2015
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ԴԻՄՈՐԴ 2007
  Արդյունքներ
Գանգատարկում
Բացակայություններ
Քննատախտակ
Դիմում-հայտեր
Ուղեցույց
Անցողիկ միավորներ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
ՆԱԽԱԳԾԵՐ

 
  Տեղեկատվություն        Միջազգային կապեր        Հետադարձ կապ       Home page EDU WEB MAIL 
 
   Արդյունքներ

ՀՈՒԼԻՍԻ 20-25-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ՏԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    26.07.2007
  mark1_26-07.pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-25-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    26.07.2007
  mark2_26-07.pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-24-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ՏԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    25.07.2007
  mark1_25-07.pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-24-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    25.07.2007
  mark2_25-07.pdf   

 
  Կրթություն    
  Գիտություն    
  Առաջարկություններ    
  Ծրագրեր    
  Բոլոնիայի գործընթաց    
  Գրանցվել նորություններին