ԱՐԽԻՎ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2011
ԴԻՄՈՐԴ 2009
ԴԻՄՈՐԴ 2010
ԴԻՄՈՐԴ 2012
ԴԻՄՈՐԴ 2013
ԴԻՄՈՐԴ 2008
ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ԿՈԼԵԳԻԱ
ԴԻՄՈՐԴ 2014
ԴԻՄՈՐԴ 2015
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ԴԻՄՈՐԴ 2007
  Արդյունքներ
Գանգատարկում
Բացակայություններ
Քննատախտակ
Դիմում-հայտեր
Ուղեցույց
Անցողիկ միավորներ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
ՆԱԽԱԳԾԵՐ

 
  Տեղեկատվություն        Միջազգային կապեր        Հետադարձ կապ       Home page EDU WEB MAIL 
 
   Արդյունքներ

ՀՈՒԼԻՍԻ 20-23-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ՏԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    24.07.2007
  mark1_24-07.pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-23-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    24.07.2007
  mark2_24-07.pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-22-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ՏԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    23.07.2007
  mark1_23-07.pdf   
ՀՈՒԼԻՍԻ 20-22-Ի ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ` ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ

    23.07.2007
  mark2_23-07.pdf   

 
  Կրթություն    
  Գիտություն    
  Առաջարկություններ    
  Ծրագրեր    
  Բոլոնիայի գործընթաց    
  Գրանցվել նորություններին